Høringssvar fra Hilde Tavares

Dato: 22.09.2021

Pandemien er over og det foreligger ingen evidens , hverken juridisk eller helsefaglig, for at det er nødvendig med forlengelse av disse midlertidige forskriftshjemlene.
Å gå på tvers av disse fakta, og innvilge dette forslaget, vil være et stort og kritisk nederlag for demokratiet. Det er nok nå!