Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 451602

Dato: 10.09.2021

Det burde være unødvendig å forlenge denne unntakstilstanden nå som det finnes mer kunnskap om behandling og forebygging mot Covid19. Høringen er alt for kort og det har vært alt for lite debatt om dette. Jeg er sterkt imot den foreslåtte forlengelsen og forventer at forslagstillerne tar en grundig vurdering av hvor mye dette strider mot grunnlov og menneskerettigheter.