Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Dato: 22.09.2021

Svartype: Uten merknad