Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524279

Dato: 12.09.2021

Nei til forlengelse av smittevernloven ang innskrenkelser av menneskenes rett til frihet.
Nå er det nok med dette sorteringssamfunnet som Norge nå har blitt. Vaksinerte mot uvaksinerte. Dette er en stor skam!