Høringssvar fra Eva Andersson

Dato: 24.09.2021

Jeg er sterkt imot forlengelse av unntaksbestemmelsene i smittevernloven. Vi må - som borgere i dette landet - få tilbake våre grunnlovsfestede rettigheter uavhengig av medisinsk status, og vår medisinske status må igjen få bli en privatsak.