Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244017

Dato: 24.09.2021

Innføring av smittevernloven er og var absurd i denne sammenhengen. Vi kan ikke engang kalle det en pandemi, det vi har hatt hittil, da dødstallene bare tilsvarer en slags influensa. Det er selvsagt enkelt å si dette nå i ettertid, for nå vet vi svaret. Dårlige råd fra FN/ WHO får ta sin del av skylden her.

Ut fra mitt syn er derfor også den såkalte vaksineringen et alvorlig overtramp av menneskerettighetene. I det minste kreves en objektiv informasjon til den enkelte i forkant av hva eksperimentet går ut på, virkninger og hvilke bivirkninger. Befolkningen brukes som prøvekaniner, uten at det har vært noen god faglig begrunnelse for vaksinen eller behovet. Jeg var ikke prinsippielt i mot vaksiner tidligere, men er blitt det nå.

Noen "koronasertifikat" er for meg helt uaktuelt og uakseptabelt. Personlig kommer jeg ikke til å ta noen "koronavaksine" og vil heller ikke ha noe sertifikat. Jeg er ikke i posisjon for å uttale meg om andre, og hva de aksepterer, men menneskerettighetene er mye viktigere for meg nå når de står i fare for å skrotet. Jeg håper at norske menneskerettighets-syn fortsatt skal ha gyldighet i dag, også utenfor landets grenser. Etikk og menneskerettigheter er ikke noe man skal ta for lett på, når det blir utsatt for press. Vaksinetvang med tilhørende sertifikat er motsetningen til frihet og menneskerettigheter. Det å kunne ferdes fritt er og har vært en av våre viktigste friheter.