Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 706125

Dato: 13.09.2021

Samfunnet må nå komme tilbake til hvordan det var før pandemien.

Nå vil snart flesteparten av den norske befolkningen være vaksinert og dermed er faren for alvorlig sykdom liten.

Norge må fremover legge seg på samme linje som resten av Norden når det gjelder smittevernregler og restriksjoner.