Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199221

Dato: 23.09.2021

Dette kan ikke fortsette, d strider imot grunnloven og våre rettigheter. Fjern corona passet!