Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 628480

Dato: 13.09.2021

Hei,

Ettersom det er en ekstremt lav dødelighet syns jeg virkelig ikke at disse tiltakene kan videreføres. Konsekvensene av tiltakene er enorme og fører til store psykiske påkjenninger, mer vold i hjemmet osv.