Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 823128

Dato: 13.09.2021

Jeg er imot endringer og forlengelse i smittevernloven. Nok er nok!