Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186027

Dato: 23.09.2021

JEG ER IKKE ENIG i forlengelse av: se under, grunnet individets rett til frihet og folkets rett til demokratiske prosesser:
Endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet.