Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723444

Dato: 13.09.2021

Dette er sykt. Hvordan skal vi bli immune om vi skal beskyttes for enhver virus? Influensa og mange syke og døde har vi hatt før covid, uten at noen har reagert. Dette må det ikke bli noe av. Nå vil vi ha et normalt liv