Høringssvar fra Mai-Britt Pedersen

Dato: 14.09.2021

Jeg ønsker Ingen endring i smittevernloven. Mitt høyeste ønske er å legge den politisk styrte pandemien med dens restriksjoner, fullstendig død!