Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179538

Dato: 22.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i forbindelse med covid-19 må ikke gjennomføres.

De midlertidige forskriftshjemler i høringsnotatet bør ikke forlenges.

Disse lover gikk raskt å innføre da de ble ansett som nødvendige, og trenger ikke påholdes.

Situasjonen i dag er annerledes enn da de ble innført.

Lovlydigheten i lovene(som søkes å forlenges) som utfordrer grunnlovens gyldighet har vært diskutert og kritisert.

Adekvate lover som fungerte før pandemien bør benyttes.