Høringssvar fra Thomas Arnesen

Dato: 24.09.2021

Det finnes ingen medisinske grunner til å videreføre et i utgangspunktet, umoralsk og ulovlig virkemiddel, som corona pass!

Segregering, forskjellsbehandling, utestenging og hindring av frie individer godtas ikke lenger av undertegnede. Dette basert på en test som beviselig har enorm feilprosent / falske positive, og en frivillig hastegodkjent eksperimentell " vaksine " som ikke hindrer smitte / sykdom???

Jeg viser til mine grunnlovsrettigheter, samt Nürnberg koden alle land har underskrevet, og sverget på å følge - nå er det nok! Slutt med diskrimineringen og fjern reiseseddelen og helsepasset for evig og alltid! Dere er valgt av folket, og skal tjene folket! Nå må det bli slutt...