Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179353

Dato: 11.09.2021

Jeg ønsker IKKE forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2