Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144146

Dato: 16.09.2021

Ser på foreslåtte forlengelser som på brudd på menneskeretighetter og stor fare for demokrati i dette landet