Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100526

Dato: 14.09.2021

Alle de tiltakene strider med Norske grunnloven. På tide å få de helt vekk