Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147238

Dato: 17.09.2021

Jeg vill protestere på det sterkeste mot å videreføre midlertidige endringer i smittevernlovens forskriften om SARS.CoV