Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 257617

Dato: 24.09.2021

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel. Unntakstilstand har vart alt for lenge. Det som skulle vart i to uker har blitt til år. Vi må tilbake til våre demokratiske prosesser. Det må bli slutt på korona skal stå over alle andre hensyn.

veldig kritikkverdig at forsøk på forlengelsen av de midlertidig lovene ble gjort i skyggen av valgkampen helt uten debatt og som alt annet som har med korona og gjøre med rekordkort tid på høring. Det er virkelig skammelig. Håper at våre rettigheter og vårt dyrebare demokrati kan komme tilbake til en prekovid nivå.