Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152615

Dato: 18.09.2021

Nå må regjeringen avslutte denne 18 mnd lange overstyringen av vår frihet og demokratiske rettigheter. Det nærmer seg en norm av tiltak som ikke har verken begrunnelse medisinsk eller folkerettslig. Med hvilken rett har våre myndigheter til å fortsette en slik politikk! Avslutt alt og les dere opp på hva som i 2014 ble anbefalt av ekspertutvalget for fremtidige epidemier.