Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130415

Dato: 15.09.2021

Nei, nei og atter nei til ovenstående endringer i smittevernloven.