Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101048

Dato: 14.09.2021

Ønsker regjeringen å fremprovosere konflikt?

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. Barn bør ikke vaksinerers mot noe de fleste har naturlig forsvar mot.