Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 222745

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter ikke denne endringen i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Grunnen til dette er at nå er flesteparten vaksinert, mange har naturlig immunitet og vi vet mer om sykdommen nå enn tidligere og kan ta våre forhåndsregler. I tillegg har folk hatt en bratt læringskurve i hvordan oppføre seg i samfunnet når det er smitte med god håndhygiene, avstand samt holde seg hjemme når man er syk, som er god sunn fornuft. Å fortsette med nedstengninger, karantebehotell og andre tiltak som skal styres fra staten er ikke hensiktsmessig på lang sikt. Vi vet i dag at slike tiltak rammer barn og unge og de sårbare aller mest og bør unngås i fremtiden.