Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342271

Dato: 11.09.2021

Jeg er i mot forlengelsen av smittevernlov ifm covid. Loven inneholder grove brudd på våre menneskerettigheter og det er ikke grunnlag for å gjøre dette.