Høringssvar fra Jan Werner Hasli

Dato: 11.09.2021

Det er unødvendig og galt å forlenge unntakslovene når det gjelder covid.