Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 429454

Dato: 12.09.2021

Dette er ulovlig!
Dere kan ikke fortsette å ødelegge livet til klodens befolkning på denne måten.
Vi har lover mot dette, dere bryter alle!
Tenk, før dere går videre.

Vennlig hilsen Lillian