Høringssvar fra Bjørge Ramfjord

Dato: 17.09.2021

Jeg er meget kritisk til forlengelse av unntaksforskrift datert 12.03.20.

Grunnlaget var i utgangspunktet IKKE medisinsk begrunnet.

Det er politiske motiver som ligger bak. Kontroll av menneskers bevegelsesfrihet.

Slett dette forslaget umiddelbart.

Bjørge Ramfjord, 7900 Rørvik