Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132045

Dato: 15.09.2021

Det kan ikke herske noen tvil om at det ikke er nødvendig med forlengelse av forskrifter som setter begrensniger på borgernes bevegelsefrihet pga smittevern. Ei heller gi myndighetene/forvaltningen utvidede fullmakter. En bør merke seg at flere land bl.a. Danmark nå anser at dette viruset ikke lenger er en samfunnskritisk risiko. Skulle man imidlertid i Norge mene at viruset utgjør en samfunnskritisk risiko, må man starte å ruste opp helsevesenet til å ta imot større antall pasienter for behandling.