Høringssvar fra André Brandal

Dato: 23.09.2021

Jeg samtykker ikke til høringsforslaget om forlengelse av nevnte hjemler i smittevernloven.

Sertifikater, injeksjoner, separasjon, isolasjon og frykt er visst de eneste virkemiddelene til våre såkalte myndigheter som de mener er nødvendig for å sikre befolkningen. Hvor er bekymringen og tiltakene for bedring av befolkningens mental helse samt informasjonen og oppfordringen til det å styrke eget immunforsvar? Tiltakene er lagt opp til å gjøre akkurat det motsatte av å bedre disse.

Risikogruppene er vaksinerte og/eller har fått tilbud om dette. For friske personer er dette ikke verre enn en influensa og fokuset må da kunne ligge på å styrke immunforsvaret og mental helse til disse samt gi forebyggende behandling til de som ikke velger- eller kan vaksineres blant risikogruppen.

Videreføringen av fullmaktslover med såpass stor inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, og spesielt barna, kan ikke forsvares!