Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114421

Dato: 14.09.2021

En forlengelse av et slik vedtak, vil bryte med nordmenns frihet og rettigheter. Forskriften bør opphøres snarest. Det virker suspekt å komme med en slik høring rett etter valget.