Høringssvar fra Poul Tranborg

Dato: 21.09.2021

Mange kan sikkert erkjenne at de i løpet av de siste 1 ½ år er begynt å tro på noe, som de ikke trodde på før, og som de kanskje ikke engang kjente til før:

  • En tro på, at hele verden ved begynnelsen av 2020 ble utsatt for en helt ny virus, som ingen eller nesten ingen mennesker hadde immunforsvar til å stå imot, og som ga symptomer det ikke fantes medikamenter til behandling av
  • En tro på, at smitte fra friske mennesker (asymptomatiske) er en betydningsfull kilde til spredning (Espen Nakstad på pressemøtet d. 17.9.2021: mer enn halvparten av smitten kommer fra mennesker uten symptomer)
  • En tro på, at et enkelt stykke tekstil foran nese og munn kan redusere risikoen for å bli smittet og for at andre blir smittet av oss
  • En tro på, at smitte nå kan og skal diagnostiseres på et laboratorium, ikke som tidligere av en lege som en syk person har oppsøkt
  • En tro på, at en test-metode, som aldri har vært brukt til å konstatere infeksjon, og som oppfinneren avviste kunne brukes dertil, nå er den ”gylne standard” for påvisning av infeksjon
  • En tro på, at krisen er forverret når antall «tilfeller» øker samtidig med at flere testes; men uten at antall syke øker
  • En tro på, at vaksiner, som er hasteutviklet og nødgodkjent til å mildne sykdom forårsaket av infeksjon fra den «nye» virus, også kan virke til helt å unngå infeksjon eller i alle fall til å hindre at man smitter andre
  • En tro på, at bivirkninger fra disse vaksiner på sikt ikke kommer til at belaste helsevesenet noe særlig sammenliknet med de lettelser de er ment å gi
  • En tro på, at smitte fra vaksinerte er uten betydning for spredning av smitte
  • En tro på, at flokkimmunitet er noe man bare oppnår ved vaksinasjon

· Sikkert med basis i deler av denne troen har stortinget valgt å holde seg ute av utvikling av nye lover og regler for håndtering av smittespredning fra den ”nye” virus og har overlatt borgerne til den utøvende makt. Da får borgerne f.eks. 27.3.2020 presentert en Covid-10-forordning med en rekke innskrenkninger av ellers etablerte og lovfestede rettigheter. Videre må hver borger og samfunnet i øvrig forholde seg til nesten daglige endringer av denne forordning (nå mer enn 250 utgaver av forordningen), så avhengig av hvor lovlydig man er, må man løpende holde seg oppdatert. Å kunne se hvordan forordningen så ut på et gitt tidligere tidspunkt er bare mulig etter møysommelig rekonstruksjon. At lov-teksten til sist er blitt nok så uklar, er vel også en logisk følge av denne fremgangsmåte.

Ét område i denne forordning, som i særklasse tar plass og har gitt anledning til mangfoldige revisjoner gjelder innreisebestemmelser, hvor man tydeligvis mener, at importsmitte fra uvaksinerte skal stoppes, uansett hva det får av konsekvenser for dem, som har behov for å reise. Disse bestemmelser har i perioder direkte hindret innreise, krevd lange karantener hjemme og til og med på eget betalt hotell, har krevd testing før, ved og etter innreise. Fra tidlig sommer 2021 er kravene fjernet for folk som har latt seg vaksinere, og tilbake står den stadig minkende andel av befolkningen, som har valgt ikke å gjøre dette, med fortsatte og nye restriksjoner. For folk der har investert i fritidseiendom i utlandet og for familier med blandet nasjonalitet har disse innreisebestemmelser medført store tap, økonomiske og menneskelige. På tider, hvor det har vært karantene-krav også i landet man har eiendom og/eller nære relasjoner, har selv et kort besøk f.eks. ifm. en viktig begivenhet (dåp, bryllup, begravelse, etc.) medført 20 dager i karantene/isolasjon. For folk som f.eks. har arbeid å passe, er dette selvfølgelig ikke mulig å oppfylle, så i praksis har de vært hindret i å delta.

Konklusjon: å forlenge den midlertidige hjemmel i smittevernloven til å overlate borgerne helt til den utøvende makt er ingen god ide. Heller skulle hjemmelen fjernes umiddelbart. Samfunnet er ikke tjent med at store deler av dets innbyggere opplever, at myndigheter viser dem forakt. Det er på høy tid å begynne å gjenoppbygge tillit til, at vi lever i en rettsstat. Så til det nyvalgte Storting: stem nei til dette forslag!