Høringssvar fra Ellen Britt Kjønli

Dato: 20.09.2021

Uttalelse om forlengelse av smittevernloven

Undertegnede har gjennom hele sitt voksne liv nesten ikke vært utsatt for influensa-virus. Jeg er nå 71 år og har derfor, pga alder, tatt influensa-vaksine de to siste årene. Så jeg kan ikke benevnes som noen innbarket vaksine-motstander.

Spørsmålet nå, for meg, er om covid-19-influensaen er så mye mer farlig og dødbringende enn tidligere influensa-angrep og om dette kvalifiserer til at vi skal ta fra menneskene I Norge (dvs de ikke vaksinerte) goder som aldri har vært diskutert eller foreslått tidligere. Der må jeg svare nei ! Covid19 -viruset kvalifiseres IKKE til å ta fra menneskene grunnleggende menneskerettigheter I samfunnet.

Dette begrunner jeg med punktene under :

  • Vi vet nå at Covid-19 truer en klart definert risikogruppe: mennesker over 70 år med tidligere sykdommer som har relativt høy risiko for å bli alvorlig syke og dø. Over 90 % av de døde har I tillegg alvorlige underliggende sykommer. Vaksinasjon kan være fornuftig for disse menneskene. Effektiviteten og de mulige farene må undersøkes spesielt nøye. Imidlertid har studiene som er utført ekskludert nøyaktig denne gruppen eldre mennesker med alvorlige eksisterende lidelser. I tillegg er de som dør av denne influensa-sydommen I gjennomsnitt eldre enn vår gjennomsnittsalder.

  • Influensa-sesongene: I en normal influensa-sesong har vi I Norge opplevd 900 tl 1600 dødsfall av influensa, 7.600 (sesong 2017-18) innleggelser på sykehus og ca 500.000 (10% av befolkningen) smittede I følge FHI -vurderinger. Man har imidlertid aldri hatt et slikt test-regime som man har for Covid19 . Covid19 (de siste 14 månedene): For covid19 er det registert 767 dødsfall av eller med covid19-viruset, 4.274 innleggelser på sykehus og 115.000 smittede. Covid19 (de siste 18-19 månedene): For covid19 er det registert 841 dødsfall av eller med covid19-viruset, 5.111 innleggelser på sykehus og 182.235 smittede. (Folkehelseinstituttets data pr 20. desember 2021).

Min konklusjon er helt klar : det har aldri vært grunnlag for å endre norsk smittvernlov, hverken nå eller I 2020. Tiltakene I smittevernloven må derfor ikke forlenges ! Dette standpunkt er klart dokumentert av flere uavhengige fageksperter og smitteverneksperter.

Regjeringa sendte altså ut et forslag om videreføring av forskriftene bare tre og et halvt døgn før valget tok slutt, og med en frist på ultrakorte 14 dager. Dette ble gjort så kort tid før valget at det ikke kunne bli tema i valgkampen og på et tidspunkt da velgerne og partiene var fullt og helt opptatt med andre ting. Dette, mener jeg, er en bevisst handling fra regjeringas side.

Jeg opplever det som uhørt av høyre-regjeringa og et desperat forslag til å forsøke å forlenge korona-tyranniet, da de så ut til å tape valget. (jfr meningsmålingene)

Hilsen

Ellen Britt Kjønli