Høringssvar fra Chris

Dato: 13.09.2021

Er imot, samtykker ikke.