Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169522

Dato: 21.09.2021

Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok