Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206234

Dato: 23.09.2021

I forbindelse av høring angående endringer i smittevernloven:

Eg protesterer på det sterkaste mot ei forlenging av midlertidige foreskriftshjemler om koronasertifikatet, oppholdssted under innreisekarantene, samt mot isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av Sars-Cov-2.

Det er gjort nok skade på folket og demokratiet.