Høringssvar fra Line Hansen

Dato: 15.09.2021

Dette er jeg totalt i mot og det bryter med menneskerettighetene, nurenbergkoden, grunnloven og naturloven!