Høringssvar fra Terje Garnvik

Dato: 14.09.2021

Nå må fornuften seire, også på stortinget. Slik som dere agerte valgkvelden forstår jeg at restriksjonene er over. Da er det ingen behov for forlengelse av tiltaka.