Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 835423

Dato: 13.09.2021

Dette er en forskjellsbehandling uten sidestykke. Og når man vet at vaksinert smitter og blir smittet like mye eller mer enn uvaksinerte er dette idoti