Høringssvar fra Elisabet Lindland

Dato: 23.09.2021

Jeg sier klart og tydelig NEI til forslaget I denne høringen.

"Dokument på høring om forlengelse av smittevernloven må trekkes av regjeringen umiddelbart. Undertegnede mener at det bør bli en åpen vitenskapelig debatt, med deltagere på begge sider av debatten om tiltak, medisinske realiteter og samfunnskonsekvenser. Behandlingsfristen er så kort at dokumentet må trekkes, og behandles på nytt av ny regjering og de nye representerer i Stortinget inkludert .