Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243010

Dato: 24.09.2021

Jeg stemmer NEI til denne forlengelsen.