Høringssvar fra Kari Elisabet Svare

Dato: 21.09.2021

Bare det å legge ut et forslag om forlenget koronaregime 2 virkedager før et stortingsvalg med 10 dagers frist virker deperat. Demokratiet behøver vern og forsterkning, ikke mer tilsidesetting og overstyring. Absoltt NEI til forslaget.