Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162042

Dato: 20.09.2021

Jusprofessorer mente at Coronasertifikat er i strid med Grunnloven.

smitteverndirektør Bukholm ved FHI, sammenligner nå Covid med influensa, pga vaksinering.

Hvor er forholdsmessigheten etter Smvernloven kap 1, paragraf 1-5, når alle personer som skal Covidvaksineres, er vaksinerte? Respekter Grunnloven og Lex Superior prinsippet.

Forslaget beviser at dere ikke stoler på vaksinering, og at det er en agenda bak det.