Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261575

Dato: 24.09.2021

Nei til koronaserfikat og karantene. Verden er fri for alle. Ja til menneskerettigheter og frihet for alle uansett rase, skade eller smitte. Ja til immunforsvaret.