Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247523

Dato: 24.09.2021

Vi kan ikke ha et samfunn hvor man må vise et koronasertifikat for å være en del av samfunnet, hvor friske mennesker skal isoleres og hvor man er antatt syk til det motsatte er bevist. Det finnes ingen grunn for å videreføre et slikt regime! Det er en skam at våre politikere har innført det