Høringssvar fra Esben G Vinsnes

Dato: 14.09.2021

Det er vanskelig å ikke tolke dette som bevisst provokasjon, da både data og offentlig kommunikasjon sier noe helt annet enn at det skal være nødvendig å forlenge noe som ødelegger samfunnet langt mer enn smitte. Jeg er imot forlengelse av forskriftshjemlene.