Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252836

Dato: 24.09.2021

Tiltakene har vart lenge nok nå. Majoriteten er nå fullvaksinerte og coronapandemien er på retur. Jeg etterlyser konsekvensutredning av de tiltakene som har vært iverksatt, og lovligheten ved disse tiltakene. Tvang og internering av friske folk hører ikke hjemme i et demokrati.