Høringssvar fra Sebastian Grzywacz

Dato: 12.09.2021

Nå får det være nok! Ikke mer av dette covid 19 tyranniet! På tide å åpne opp samfunnet som normalt. Vi må slutte å være så sykelig opptatt av smittetall og smittesporing. Alle partier og partimedlemmer som støtter denne forlengelsen i innskrenkingen av vår frihet bør virkelig tenke seg om før de vedtar dette forslaget. Dette kan få enda større negative konsekvenser på samfunnet enn det vi allerede har gjennomgått. Dette har allerede gått for langt. Corona er her for å bli og vi må lære å leve med det. Nye nedstenginger, isoleringer og mottiltak vil ikke utrydde korona. Jeg sier åpne opp nå!