Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 895314

Dato: 13.09.2021

Nei! Det er ingen grunn til og forlenge dette. Gjør som Danmark