Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 373372

Dato: 12.09.2021

Nei! Det er helt absurd at det skal bli forlenget! Her bør folket få bestemme over sitt liv! Det å tvinge folk til å ta en injeksjon som ikke er godkjent å med så mange alvorlige bivirkninger er galskap!